Årets Hembygdsbok 2012
Långlöt i bild
-i vardag och fest

 

bizon.se


Kalmar Radio

Filminspelning från
prisutdelningen på Bokmässan

Redaktionskommittén som här representerandes av Gullan Olsson
ärades med blommor på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.
Foto Olov Norin SHF


Långlöts Hembygdsförenings nya sockenbok Långlöt i bild - i vardag och fest har utsetts till Årets Hembygdsbok 2012 av Sveriges Hembygdsförbund. Boken nominerades av Ölands Hembygdsförbund tidigare i år. Sammanlagt har 16 böcker från hela landet nominerats till priset.

Juryn som har gått igenom och bedömt böckerna består av bibliotekarien Eva Fredriksson, förläggaren Lars Grimbeck och hembygdsforskaren Hans Menzing. Juryn värderar forskningsinsatsen och de litterära kvaliteterna i presentation och gestaltning.

Lördagen 28 september 2013 klockan 14.00 offentligggjordes pristagaren, Långlöts Hembygdsförening, för Årets Hembygdsbok. Priset delades ut i SHF:s monter på Bok- och biblioteks-mässan i Göteborg i närvaro av pristagare, jury, SHF:s ordförande Birger Svanström samt SHF:s kommunikatör Olov Norin. Förutom äran att utses till Årets Hembygdsbok, delades ett diplom ut samt
10 000 kr. Gullan Olsson som var Långlöts Hembygdsförnings talesperson för dagen mottog även en mycket vacker blombukett.

 

Juryns motivering:

Årets hembygdsbok är ett bildverk som dokumenterar en hel bygd. Boken bygger på ett mångårigt, imponerande insamlingsarbete och en noggrann dokumentation, som tillsammans med skicklig restaureringsteknik och smakfull presentation, resulterat i en bok som väcker intresse inte bara i Långlöt på Öland.

Tidningen Land

Kalmar läns tidning

KalmarPosten

Sveriges Hembygdsförbunds tidning, Bygd och Natur

Barometern

Ölandsbladet 

Ölandsbladet - Bokmässan

Bilder från Bokmässan

Diplom        Årets Lantis 2013