Hembygdsföreningens skrift
Gamla boplatser i Långlöt
 

Hembygdsföreningen i Långlöt har givit ut en skrift som handlar om gamla boplatser i socknen och de människor som bebodde dessa.

En utgivningskommitté med Verner Andersson i Himmelsberga i spetsen forskade fram fakta från både muntliga och skriftliga källor.

Skriften sammanställdes och
utgavs 1988.


 

Utdrag från skriften
Exempel från Folkeslunda by

Folkeslunda by
Enskifteskarta från 1820 anger fyra stycken boplatser, nr 38-41. Nr 38 anges som Olof Pershorvan i beskrivningen, övriga äro en namngivna. Nr 42 Anna Flykts plats. Hon var syster till Britt-Lisa som var gift med Norsk-Nissen.
43. Lenas plats
44. Len-Johan och Lottas plats. Len-Johan var son till Lena och bror till Len-Mia.
Vid 39-41 bodde en man som hette Höglund.
45. Hanqvists plats.
Vid Folkeslunda 1:4 fanns en liten stuga som beboddes av Anders och Hanna.

Skriften finns till försäljning hos
Långlöts hembygdsförening för 15 kronor + porto


Kerstin Henrysson Tel. 0485-56 11 43  kerstinsvenne@yahoo.se

 Karl-Gunnar Larsson Tel. 0485-56 10 62  
karlgunnar.l@telia.com

Bertil Nilsson
Tel. 0485-56 10 72 
bertil.astad@spray.se