r

Tillbaka

Sommarutflykt 2010  
 
Den 5 juli hade Långlöts hembygdsförening sin årliga sommarutflykt.
Målet var Långlöts kyrka och dess inventarier samt byvandring i Långlötsmosse.


Samlingen började 18.30 och besökarna börjar strömma in i Långlöts kyrka.


Kyrkans inventarier skulle ikväll visas upp för bygdens folk och övriga intresserade. Det var Anna Erici från Långlöts Norrgård som hade fått uppgiften att berätta om  och visa kyrkans skatter.
Här visar Anna upp den pampiga bröllopskronan som använts av många av bygdens brudar.


Här får vi se nattvardskalken som används vid varje nattvard i Långlöts kyrka.


Detta är en av kyrkans två kollekthåvar.


Här är Anna uppe i predikstolen
och visar de fyra timglasen.


 Anna får hjälp av kyrkvärden Anders Svensson att visa upp en av kyrkans äldre mässhakar.


Den tidigare kyrkvaktmästaren Karl-Gunnar Larsson berättade lite om de övriga
föremålen som pryder Långlöts kyrka samt en del om kyrkans byggnadshistoria.


Karin Larsson berättade om kyrktornets två klockor.


Kyrkobesöket avslutades med att besökarna fick komma fram och titta och känna på föremålen.


Överblick från predikstolen.


I kyrkans vapenhus hade hembygdsföreningen satt upp en skärmutställning om små och stora händelser i Långlöt under de senaste 900 åren. Utställningen har producerats av Anders Svensson och Gösta Jansson i samarbete med Gullan Olsson. Utställningen ska pågå under hela juli månad.


Byvandringen


Besökarna samlas utanför kyrkan i den sköna sommarkvällen inför byvandringen.


Vandringen genom Långlötsmosse började vid Långlöts kyrka ledd av
hembygdsföreningens styrelsemedlem Anders Svensson, här tvåa från vänster.


Samling utanför den gamla lanthandeln Rosendal. Anders berättar om utvecklingen från handelsmännen Petersson, Holtzberg, Axel Gustafsson till Owe Peterssons moderna självbetjäning, Owes Allköp, på 60-talet. Idag är fastigheten privatbostad.


Vandringsdeltagarna lyssnar till Anders berättelse om alla de hantverkare som bott och verkat i byn.


I den här fastigheten bodde en av Mossens alla hantverkare, skomakaren Uno Nilsson.
Nere till vänster i bilden ser man delar av grunden till den tidigare skomakarverkstaden.


Här berättar Anders om stället där båtsmannen Sjungare bodde, allmänt kallad "Sjungarn".
I grannfastigheten bodde socknens siste brevbärare, "Post-Nisse". Han bodde tillsammans
med sin far EW Nilsson som deltog i finska vinterkriget.


Anders läser ur ett gammalt protokoll från en lösöreauktion på småbruket som syns på den förra bilden. Vi får höra om vad våra förfäder köpte och vad de betalade. Någon krona för en stekplåt, några kronor för en kycklingbur, höns, kor, hackor mm. Det lockade till många skratt!


Kvällen avslutades med fika hemma hos Anders och hans hustru Gudrun. Anders berättade lite om historien och bakgrunden om sin fastighet, att huset var hitflyttat från Långlöts by. Tidigare hade det bl.a. bott en barnmorska här. Anders har egenhändigt byggt upp flera byggnader på tomten av både skiftesverk, kalksten och andra gammaldags byggnadssätt.


Hembygdsföreningens ordförande Kerstin Henrysson tackade alla medverkande och ett speciellt tack till Anders som lagt ner mycket jobb på kvällen och även för hans övriga arbete i föreningen. 

Tillbaka                                      Foto & layout Birger Ohlson 2010