Folkeslunda bysmedja                            


 Folkeslunda bygata 22

Emil Jonssons tidigare gård - Folkeslunda 4:3


Emil Jonsson var tidigare ägare och brukare till den här gården. Foto från 1983.


Emils lada med bybrunnens brunnvipp.


Bybrunnen och brunnvippen.


Äldre bild på mangårdsbyggnaden.


Emils bror John på gårdens veranda.


Gårdens dåvarande ägare Emil med hustru Anna och barnen Gunvor och Allan.
Familjen drev gården tillsammans. Gunvors son Rolf Olsson ägde och drev gården senare.


 

I dag är jorden frånstyckad och platsen ägs nu av
 Kjell Engman och Eva Möller.

 

   


Tillbaka

Folkeslunda bygata 28
Axel Larssons gård

Vägvisaren i Långlöt

bizon.se