Folkeslunda bysmedja                            


 Folkeslunda by i Långlöts socken är en av de mest genuina i sitt slag och en av de bäst bevarade byarna på Öland.Klicka på respektive gård i bilden eller på länkarna nedan för att besöka gårdarna.

 Folkeslunda bygata 1  -  Folkeslunda bygata 7  -  Folkeslunda 22  -  Folkeslunda bygata 16  -  Folkeslunda bygata 18

Folkeslunda bygata 22  -  Folkeslunda bygata 28  -  Folkeslunda bygata 30  -  Folkeslunda bygata 32

Folkeslunda 40  -  Folkeslunda 54  - 

 Bysmedjan   -   Folkeslundadagen 1999   -   Äldre flygbild på byn

Byn har bestått av sex brukade gårdar nere i bygatan samt tre som tidigare flyttades upp till landsvägen.
Folkeslunda 4:2 och 6:2, Maria "Mia" Peterssons och Ture Olssons gårdar flyttades upp till landsvägen väster om byn.
De två gårdarna är nu sammanslagna, fastighetsbeteckningen är 15:1 och ägs av
Niklas Olsson och Malin Johansson.
Folkeslunda nr 5 Torsten Folkemarks gård, nuvarande Per-Oskar Dahlströms, flyttades upp cirka 700 m norr om bykärnan.
Nygård som ligger cirka 1 km norr om byn och som varit ett före detta kronohemman är uppbyggt här på 1870-talet.
Detta enligt Långlöts gamla sockenbok men enligt andra källor så är Nygård också uppflyttad från bykärnan.
Idag är flera av Folkeslundas gårdar sammanslagna. Det finns även ett antal stugor och villor inom byn.
Långlöts prästgård tillhörde Folkeslunda by fram till början av1800-talet men nu tillhör den i byn igen.
Folkeslunda är beläget mitt på östra sidan av Öland och tillhör Långlöts socken.
Byn gränsar i norr till Långlöts kyrka och i väster till Himmelsberga,
i söder till Lerkaka och i öster mot Östersjön.

Färgbilderna är tagna mellan 1971 och 2013. De flesta svartvita kommer från 1940- och 1950-talen.
En del av bilderna finns med på den gamla sidan om Folkeslunda men eftersom Internetanslutningar
med modem var lite sega på 1990-talet så gjordes de flesta bilderna väldigt små.


 

Vägvisaren i Långlöt bizon.se