Folkeslunda bysmedja                            


 Folkeslunda bygata 7

Maria "Mia" Peterssons tidigare gård - Folkeslunda 4:2


Mia Peterssons gård i slutet av 1930-talet. Mia vid grinden och arrendatorn Elmer Larsson med döttrarna Anna och Elin.


Systrarna Anna och Elin vid Mias lada och ladugård. Dessa byggnader försvann vid en eldsvåda i slutet av 1930-talet.


Mia vid sin stuga i mitten av 1940-talet.


 


Mias stuga och kroppkaksstenen.
Elmers och Elsas dotter Anna med make Olle övertog gården efter föräldrarna. Då slogs gården ihop med granngården 6:2 och blev då
Folkeslunda 15:1. Idag äger och driver Olles sonson Niklas Olsson och hans familj de gårdarna samt några andra gårdar.


Mias stuga frånsåldes från gården och ägs nu av
Roland och Margareta Sjögren.
Stugan fotograferad i juli 1981.
 

   


Tillbaka

Folkeslunda 22
Niklas Olssons gård

Vägvisaren i Långlöt

bizon.se