Folkeslunda bysmedja                            


 Folkeslunda 54

Hilmer Peterssons tidigare gård - Nygård


Nygård som tidigare var ett litet kronohemman, är beläget vid landsvägen cirka en kilometer norr om byn och är uppbyggt här på 1870-talet.
Gården förvärvades av Hilmer och Selma Petersson 1920. På bilden är de tillsammans med sönerna Lennart och Karl.
Tidigare ägare var Josef Johansson som i sin tur hade köpt av Emil Gustavsson.
Emil Gustavsson hade köpt gården av kronan, eftersom Nygård tidigare hade varit kronofogdeboställe.


Hilmer, Selma och Karl framför huset på 1940-talet. Lennart i dörröppningen.


 Hilmer Petersson sålde gården till Sture och Vera Jonsson 1948. 
 Hilmer och Selma byggde sig då en villa strax norr om gården.


Nygårds ladugård fotograferad 2006. Gårdens ägor är nu införlivade med en annan gård i byn.


Platsens nuvarande ägare är Aina och Hans-Jürgen Kalle. De förvärvade fastigheten av Lisa Hagberg i maj 2020.
Tidigare bodde familjen Gibe här som tillträdde efter Sture och Vera Jonsson. Senare ägare var Jan Olov Ullén och Ingrid Hagberg.

 

   


Tillbaka

Bysmedjan

Vägvisaren i Långlöt

bizon.se