Folkeslunda bysmedja                            


 Folkeslunda bygata 30

Selma Larssons tidigare gård - Folkeslunda 2:3


Selma och Teodor Larsson var tidigare ägare och brukare till den här gården som de förvärvade 1920.
Theodor avled året därpå, endast 38 år gammal. Foto maj 2006.


Då Selma blev änka var hon mor till sönerna Gunnar och Bertil som då var små.


Gården var utarrenderad under en del år men då pojkarna kom upp i tonåren tog de över gården och brukade den tillsammans med modern.
Foto oktober 1983.


Gården brukades av bröderna Bertil och Gunnar under många år men jorden frånsåldes på senare år.


Besök av Elsa Olsson 1971, som tidigare bott på Ture Olssons gård. Här med sonen Ingemars familj och Gunnar.
Då Elsa var 10-11 år bodde hon här och var barnpassare åt Gunnar och Bertil då de var små.


Västra sidobyggnaden.


Ladugård och traktorskjul sett från öster.


Gårdens marker avstyckades och såldes.


Gårdens byggnader köptes av Eva Nyström och Christian Forssell 2011.

 

   


Tillbaka

Folkeslunda bygata 32
Knut Folkemarks gård

 

Vägvisaren i Långlöt

bizon.se