Vägvisare i Långlöt Långlöt på
Hembygdsportalen


Björkerums bygata sedd från norr.
 
Björkerum är en av Långlöts åtta byar och som gränsar till Dyestad i söder, Åstad i norr och Himmelsberga i öster. Bynamnet är beskrivet i Långlöts gamla sockenbok från 1970: "Namnet är lätt att förklara, ett odlat område i björkskogen. Nu liksom förr finns det mycket björkskog på ägorna. De fem gårdarna ligger idag exakt som de låg för 300 år sedan och säkerligen också under medeltiden." Nu är de flesta gårdarna avstyckade och jorden är såld eller utarrenderad. Förutom de fem gårdarna finns en modern villa som är belägen längst i söder. En del av fastigheterna används som fritidsboende idag. År 1900 bodde 46 personer i byn och 1980 var 14 personer skrivna i Björkerum. Fastigheterna i byn presenteras här från norr till söder.
Björkerumsvägen 21 - Björkerum 1:1

Björkerumsvägen 19 - Björkerum 5:1

Björkerumsvägen 17 - Björkerum 2:1

____           

Björkerumsvägen 15 - Björkerum 4:1

Björkerumsvägen 13 - Björkerum 3:3

Björkerumsvägen 9 - Björkerum 3:7

____           

Björkerumsvägen 10 - Dyestad 5:2

Det här är ett före detta hemman som tidigare tillhörde Björkerums by, men ingår nu i Dyestads by.
Mossen - Björkerum - Svarvar-Manda

Detta är en tidigare fastighet som var belägen norr om by.
Kvarnar i Björkerum      Tidigare gammal stuga Banvaktstuga och hållplats i Björkerum

Klickbar karta över Björkerum          Satellitbild över Björkerum

 

 

Copyright© - www.bizon.se - 2024