Folkeslunda bysmedja                            


 Folkeslunda bygata 16

Henning Johanssons tidigare gård - Folkeslunda 6:3


Henning och Anna Johansson var tidigare ägare till den här gården. Foto maj 2014.


Gården sedd från väster.


Ladan och ladugården.


Familjen samlad på ladugårdsplanen 1934. Äldsta dottern Birgit, yngste sonen Karl-Erik,
Anna med yngsta dottern Mildred, mellansonen Rune samt Henning och äldste sonen Arne med hästarna.

Hennings äldsta söner Arne och Rune övertog gården och drev den tillsammans med äldsta systern Birgit.Från 2011 ägs den avstyckade gården av Jenny Frisk och Linus Rydberg.
Mellan 1996 och 2011 ägdes gården av Daniel Papic och Jenny Lidén.

Till vänster om Hennings gård ses John Petersson gård.

 

   


Tillbaka

Folkeslunda bygata 18
John Peterssons gård

Vägvisaren i Långlöt

bizon.se