Folkeslunda bysmedja                            


 Folkeslunda bygata 18

John Peterssons tidigare gård - Folkeslunda 7:3


John och Terese Petersson var tidigare ägare och brukare till den här gården. Foto maj 2014.


Gården sedd från väster.


Johns lada med Henning Johanssons gård i bakgrunden.


Gårdens tidigare ägare John och Terese Petersson. Förutom bonde så var John slaktare.


 


Den gamla mjölkpallen utanför gården.

Gården ägdes och brukades senare av Arne och Rune Johansson i granngården tills våren 2006.
Platsens ägs nu är Margareta och Stefan Berg. Dessförinnan var Gunilla och Stefan Jessen ägare.
 

   


Tillbaka

Folkeslunda bygata 22
Emil Johnssons gård

Vägvisaren i Långlöt

bizon.se