Folkeslunda bysmedja                            


 Folkeslunda 40

Torsten Folkemarks tidigare gård - Folkeslunda 5


Hemmanet nr 5, som ursprungligen låg i västra änden av radbyn fick vid utflyttningen sin nya gårdstomt vid landsvägen ca 700 meter norr om byn.
På bilden ser vi tidigare ägaren Ragnar Olsson och barnen Knut, Karl-Erik, Olle, Ingrid och Torsten. Gården har funnits i släkten sedan omkring 1700.De tidigare ägarna, far och son,  Ragnar Olsson och Torsten Folkemark. Förutom bonde var Ragnar landstingsman.Ragnar Olsson köpte gården 1912 av sin svärfar, Hans Fredrik Nilsson, som var född 1850 i Gömminge.
På bilden ser vi Hans Fredrik, hustrun Betty samt döttrarna Edla, Helfrid och Elin. Det var dottern Helfrid som gifte sig med Ragnar Olsson.


Gården då Hans Fredrik var ägare. Gårdens folk samlat med gamla mangårdsbyggnaden i bakgrunden. Ägaren Hans Fredrik Nilsson lät
riva den gamla byggnaden 1912. Hans Fredrik står i mitten med fem drängar till vänster. Fridolf Nilsson, 8 år, med gårdshunden Tello.
På stolen sitter Hans Fredriks mor, Ingrid Lena Larsdotter från Gillsättra, Glömminge och bredvid henne står Hans Fredriks maka
Betty Petersdotter och dottern Helfrid, 7 år. Med på bilden är även två pigor. Bilden är tagen 1890.


1947 övertog Ragnars och Helfrids son Torsten Folkemark och hans hustru Astrid gården. Bild från 1964.


Efter Torstens bortgång köpte hans brorsdotter Anne-Marie och hennes man Bernt Dahlström gården.


Gårdens ekonombyggnader.
Idag ägs gården av Anette och Per-Oskar Dahlström som övertog efter Per-Oskars föräldrar Ann-Marie och Bernt.

 

   


Tillbaka

Folkeslunda 54
Nygård

Vägvisaren i Långlöt

bizon.se