Folkeslunda bysmedja                            


 Folkeslunda bygata 1

Ture Olssons tidigare gård - Folkeslunda 6:2


Flygbild över Ture Olssons gård från cirka 1950.


Mangårdsbyggnaden i början av 1900-talet. Dåvarande ägare Tures far Louis Olsson.
 

Gårdens tidigare ägare
 
Tidigare ägaren Truls Gabrielssons bomärke.Gården från början av 1960-talet med Tures son Ingemar Olsson.


Ladan med portskjulet på den kringbyggda gården revs runt 1960.


Gården sedd från norr. Fotograferat 1983 med dia. Olle och Anna Olsson köpte gården 1964 av Ture Olsson.


Bilden tagen 2006. Anna och Olle Olsson drev gården tillsammans med sonen Lennart och hans familj.

Nuvarande ägare av gårdens byggnader är Mikael och Ulrika Andersson.


 Tillbaka         

Folkeslunda bygata 7
Mia Peterssons gård

Vägvisaren i Långlöt       

       bizon.se